บริษัท วิน สยาม จำกัด เป็นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย   ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากDecagon Devices, IMKO และ METER  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการวิเคราะห์ ที่ได้รับความเชื่อถือ จากผู้ใช้ทั่วโลก  และทางบริษัทฯ ได้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า มาตลอด 25 ปี   

PRODUCTS

 
 
บริษัทวิน สยาม จำกัด 701/12 ถนนวงศ์ส่วาง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
เบอร์โทร: +66 2910 9898
winsiam@gmail.com | © Win Siam Co., Ltd
Designed by chanthaburiweb.com